Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρία ΤΕΧΝΕ Α.Ε. «Τεχνολογία και Χημεία του Νερού, Δρ. Αντώνης Μεγαλόπουλος» δραστηριοποιείται στο χώρο επεξεργασίας του νερού κι εμπορίας χημικών

προσθέτων και ειδικού εξοπλισμού από το 1976, αρχικά ως προσωπική επιχείρηση του Δρ. Χημικού Μηχανικού Αντώνη Μεγαλόπουλου και από τον Απρίλιο

του 2006 ως Ανώνυμη Εταιρία.

Η «ΤΕΧΝΕ Α.Ε.» είναι εμπορική επιχείρηση διαπιστευμένη με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και εδρεύει στην Αθήνα

σε ιδιόκτητο κτίριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας του νερού.

Προς τούτο διαγιγνώσκει, αναλύει, προτείνει λύσεις και παρέχει τεχνική υποστήριξη

 στην εφαρμογή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ