ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Βιομηχανικού Νερού Παραγωγής
 • Νερών Λεβήτων (αντιδιαβρωτικά, αντικαθαλατωτικά, διασπαρτικά, πτητικές αμίνες, κ.α.)
 • Νερών Ψυκτικών Κυκλωμάτων (αντιδιαβρωτικά, αντικαθαλατωτικά, διασπαρτικά, μικροβιοκτόνα, κ.α.)
 • Πόσιμου Νερού (αντιδιαβρωτικά, αντικαθαλατωτικά, κ.α.)
 • Νερού Οικιακής Χρήσης (αντιδιαβρωτικά, αντικαθαλατωτικά, κ.α.)
 • Βιομηχανικών & Αστικών Απονέρων (πολυηλεκτρολύτες για φυγοκέντρους και ταινιοφιλτρόπρεσσες, αντιαφριστικά, μικροοργανισμοί, κ.α.)
 • Δοσιμετρικές Διατάξεις για Υγρά
 • Πληρωτικά Υλικά Φίλτρων (χαλαζιακή άμμος, ανθρακίτης, ενεργός άνθρακας, μάζες εξουδετέρωσης, ειδικές μάζες)
 • Μεμβράνες Αντίστροφης Όσμωσης
 • Παράπλευρος Εξοπλισμός Φίλτρων
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής υποχλωριώδους νατρίου με ηλεκτρόλυση άλμης ή θάλασσας
 • Χημικού & Χημικού Μηχανικού (Συμβουλευτική & On-site service)
 • Χημικές Αναλύσεις