ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ΤΕΧΝΕ αντιπροσωπεύει και διανέμει αποκλειστικά στην Ελλάδα:

  • Χημικά του Οίκου SOLENIS INTERNATIONAL (www.solenis.com), που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Ενδεικτικά αναφέρονται αντικαθαλατωτικά, μικροβιοκτόνα, αντιδιαβρωτικά, αντιαφριστικά, πολυηλεκτρολύτες, κτλ.
  • Ειδικά εξαρτήματα εξοπλισμού φίλτρων νερού του Οίκου KSH GmbH (www.ksh-filter.de)

Συνεργαζόμαστε, επίσης, με πολλούς Οίκους διεθνώς για στοχευμένο εξοπλισμό ή χημικά, που απαιτούνται σε ορισμένες εφαρμογές από συναφείς προς την επεξεργασία του νερού κλάδους.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: RHEINKALK AKDOLIT (Γερμανία), HYDRANAUTICS (Βέλγιο), SICAV Carbioni Attivi (Ιταλία), DE NORA (ΗΠΑ).